• Wpływ pandemii koronawirusa na (szybszy) rozwój automatyzacji i robotyzacji

  Obecna sytuacja może przyśpieszyć robotyzację i automatyzację wielu organizacji (np. zwiększyć inwestycje w automatyzację łańcucha dostaw). W wielu firmach zamrożono budżety – z wyjątkiem tych na automatyzację. Roboty umożliwiają bowiem kontynuowanie produkcji przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do jakiego zmusza społeczeństwo sytuacja związana z epidemią COVID-19.

  Ponieważ znaczna cześć sklepów i lokali usługowych (np. restauracji) bardzo dotkliwie odczuła skutki wprowadzonych ograniczeń w handlu, prawdopodobne wydaje się, że technologia przejmie w przyszłości więcej stanowisk wymagających dziś bezpośredniej interakcji pomiędzy ludźmi.

  Zmiana zachowań konsumentów już dziś jest dostrzegalna. W coraz większym stopniu polegają oni na zamawianiu różnych produktów online, przechodzą na platformy e-commerce – co z kolei ma wpływ na zmiany w sposobach wytwarzania oraz wysyłania produktów i w dostarczaniu ich bezpośrednio np. do miejsc zamieszkania odbiorców. Automatyzacja i robotyzacja odgrywa w tej zmianie bardzo istotną rolę – minimalizuje ryzyko zakłóceń, obniża koszty.

  Mając na uwadze doświadczenie obecnego czasu, można przypuszczać, że konsumenci w niedalekiej przyszłości będą mieli o wiele większe poczucie komfortu, korzystając z technologii umożliwiających zautomatyzowaną formę nabywania towarów oraz usług.

  Ze względu na precyzję i minimalne ryzyko rozprzestrzeniania zarazków roboty coraz powszechniej znajdują i będą znajdować zastosowanie w palcówkach związanych z ochroną zdrowia, np.: do wykonywania zadań w obszarach kwarantanny, przy sprzątaniu, zaopatrywaniu pacjentów w leki, pomocy w czasie długoterminowej nad nimi opieki, usługach związanych z odkażaniem.

  autor: RSS data: 07.04.2020