• Wpływ RPA na solidność i skuteczność programów zgodności

    Jednym z kluczowych czynników powodujących zwiększenie kosztów wynikających z przestrzegania przepisów jest liczba regulacji. Skutkuje to wzrostem stosowania zaawansowanych technologii do kontrolowania zgodności. RegTech są technologiami regulacyjnymi (w tym: monitorowanie regulacyjnego raportowania i zgodności), które pozwalają na obniżenie kosztów związanych z dostosowaniem danej organizacji do nowych przepisów. Zintegrowanie RegTech z RPA może zapewniać oszczędności do 75% przy przeprowadzaniu procesów wewnętrznych obszarze finansowym.

    Programy zgodności mają wpływ na usprawnienie kwestii prawnych oraz operacji biznesowych. Technologia jest bardzo pomocna w utrzymaniu zgodności z przepisami (np. online), podlegającymi coraz większej kontroli regulacyjnej. Niestety, wiele firm wciąż nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie zgodności realizowanych przez nie procesów ze standardami zgodności lub wiedzy dotyczącej środków zaradczych dla niezgodnych z przepisami operacji.

    Zgodność z przepisami jest wyzwaniem logistycznym oraz finansowym. Aktywną rolę mają do odegrania w tym obszarze działy zapewniające zgodność działań podejmowanych przez  pracowników oraz klientów – musi być ona przecież kompatybilna z obowiązującymi aktualnie normami i zasadami prawa. Zwiększanie zatrudnienia nie stanowi skutecznej recepty na zmniejszenie regulacyjnych obciążeń organizacji, funkcjonujących w określonym mechanizmie raz otoczeniu zgodności. W skutecznym nią zarządzaniu pomaga automatyzacja złożonych przepływów pracy. W takim kontekście warto zwrócić uwagę na robotyzację – opiera się ona na określonych regułach dotyczących powtarzalnych zadań. Hybrydowa siła robocza i oprogramowanie sprzyja większej koncentracji na zadaniach strategicznych, kreatywnych oraz poznawczych, pozwala skuteczniej stawiać czoło wyzwaniom.

    Pomagając na wiele sposobów, RPA umożliwia organizacjom większą kontrolę nad prowadzonymi operacjami oraz łatwiejsze radzenie sobie z problemami (przypadku ich powstania) dotyczącymi zgodności. Ponieważ po zrobotyzowaniu przepływu pracy w procesie jest on wykonywany w ten sam sposób – za każdym razem bez błędów, robotyzacja zapewnia także wyższy poziom zbieżności. W praktyce oznacza  to wysokie poziomy dokładności procesów, zwłaszcza w porównaniu z pracą wykonywaną przez ludzi. W efekcie możliwy jest  wyższy poziom zgodności w procesach biznesowych. Roboty programowe zapisują działania  swoje i działania pracowników w dzienniku aktywności – co z kolei ułatwia prowadzenie audytów, tworzy ich ścieżkę zapewniającą dokładny rejestr wykonanych procesów oraz ich jakości. Reasumując: RPA usprawnia oraz optymalizuje zarządzanie zgodnością, posiadając realny wpływ stworzenie przewagi konkurencyjnej oraz zmniejszenie ryzyka finansowego organizacji.

    autor: RSS data: 26.01.2021