• Współpraca IT z biznesem powinna być na medal

    Zdarza się, że organizacje biznesowe decydują się na wdrożenie RPA bez porozumienia z działem IT, uprawiając tym samym swoisty, wdrożeniowy „underground. Może to rodzić sytuacje ryzyka wynikające z niewystarczającego udokumentowania robotów, zbudowania ich bez uwzględnienia standardów oraz mechanizmów zarządzania obowiązujących w danej organizacji.

    Firmy muszą osiągać zamierzone cele, wykazywać się określonymi wynikami z realizacji przyjętych do realizacji planów oraz mierzonych za pomocą odpowiednich KPI działań. Z takiej perspektywy kwestia złożoności środowiska IT ma znaczenie drugorzędne. Zdarzają się sytuacje, w których struktury IT mając na uwadze konkretne uwarunkowania budżetowe, nie są w stanie dostarczyć narzędzi ułatwiających realizację założonych celów biznesowych. Wówczas biznes, pomijając konsultację z IT, decyduje się na inne rozwiązanie, stwarzające możliwości poprawy efektywności pracy – polegające na wdrożeniu robotów, chatbotów, voicebotów i narzędzi automatyzujących wiedzę ekspercką. Takie postępowanie uzasadnia konkretny budżet organizacji oraz poparcie tych osób z zarządu, dla których priorytetem jest osiąganie w pracy rezultatów krótkoterminowych.

    Procesu postępującej robotyzacji rynku nie da się zatrzymać. Aby przejść wdrożenia unikając wielu pułapek, warto współpracować z działem IT. Do takiej współpracy konieczna jest jednak otwartość obu stron. Brak tej otwartości ze strony IT może w perspektywie grozić marginalizacją działu (obniżeniem rangi, prestiżu, budżetu). Branża biznesu, tak czy inaczej, będzie zdobywała coraz większą praktyczną wiedzę i doświadczenie o kolejnych poziomach realizacji RPA.

    Dojrzałość RPA w biznesie można zdefiniować jako gotowość organizacji do działań dotyczących budowy, utrzymania, wykorzystania rozwoju robotów softwarowych. Robotic Process Automation nie musi być niszczycielskim tornadem dla krajobrazu struktur IT w firmach – pod warunkiem, że ich szefowie aktywnie włączą się robotyzację procesów i pomogą w jej usystematyzowaniu oraz przeskalowaniu.

    autor: RSS data: 29.09.2020