• Zachowanie robota w sytuacjach nadzwyczajnych


    Często programujemy nasze życie, lecz ono i tak pozostaje w mniejszym lub większym zakresie nieprzewidywalne. Zachowanie ludzi w sytuacjach, na które nie byli przygotowani jest często trudne do przewidzenia – wynika z ich charakteru oraz osobowości. Zachowanie robotów w sytuacjach nadzwyczajnych również może czasem wymknąć się spod kontroli. „Osobowością” robota są w tym wypadku dane dotyczące obsługi błędów – pozwalają na zaprogramowanie odpowiednich zachowań. Wszystko zależy od zastosowanych przy budowie robota schematów. Umożliwiają one analizę potencjalnych problemów. Jeżeli robot został dobrze zbudowany i napotka sytuację, na którą go nie zaprogramowano, przekaże operatorowi odpowiedni komunikat i przestanie wykonywać pracę. Jeśli natomiast robot został źle napisany, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jego działania staną się nieprzewidywalne. Robot w przeciwieństwie do człowieka może być całkowicie przewidywalny – jeśli tylko człowiek wyposaży go w wystarczający zasób odpowiednich danych.

    autor: RSS data: 10.06.2019