• Zakres autonomii robotów w prowadzeniu biznesu

    Czy można prowadzić dialog z mikrofalówką, automatem do kawy, czy mechaniczną zmywarką? Sens takiego działania jest oczywiście problematyczny. W powieści science fiction Phlipa K. Dicka pt. „Ubik” została opisana scena, w której spłukany finansowo bohater nie mając pięciu centów, negocjuje z wyposażonymi w sztuczną inteligencję drzwiami własnego domu, aby otworzyły mu się bez wymaganej opłaty – to czysta literacka fikcja.

    Na rynku RPA pojęcie AI jest często jedynie narzędziem marketingowym. Z kolei osoby nie posiadające dostatecznej orientacji w tej branży albo nie doceniają potencjału nowych technologii, albo wprost przeciwnie – mają zbyt wysokie oczekiwania dotyczące możliwości robotów związanych z naśladowaniem inteligencji człowieka. Coraz częściej klienci rozróżniają jednak aspekt wdrożenia robotyzacji i zagadnienie sztucznej inteligencji.

    Obecnie robotyzacja obejmuje szerokie spektrum działań – prostych oraz złożonych, często bazujących na skomplikowanej logice. Dzięki niej pracownicy przechodzą często do realizacji zadań o bardziej kreatywnym charakterze lub pracują np. w obszarze w obszarze utrzymania i rozwoju RPA. Robotyzacja pozostawia ludziom zarządzanie, decyzje, modelowanie itd. Boty mechanizują powtarzalne czynności wykonywane dotąd przez ludzi; nie radzą sobie bez nadzoru ze strony człowieka, np. ze zmiennymi w przepływie procesów, czy określonymi rodzajami danych. Część procesów biznesowych jest zakodowana w technologii. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na poznawcze funkcje algorytmów ich dostawcy w coraz większym zakresie wzbogacają swoje pakiety o aspekty sztucznej inteligencji – powszechniejsze stają się również możliwości przetwarzania nieustrukturyzowanych informacji.

    Wielkim wyzwaniem dla bazującej na technologii poznawczej inteligencji robotów jest rozwiązywanie problemów wymagających ludzkich zdolności poznawczych. Wiele wskazuje na to, że przyszłość należy do systemów posiadających zdolność samodzielnego rozumienia istniejących w organizacji procesów biznesowych, zapewniających pomoc w prowadzeniu firmy bez interwencji ze strony człowieka. W przyszłości najprawdopodobniej coraz powszechniejsze będzie dążenie organizacji do częściowej lub szerokiej autonomii RPA. Ta pierwsza pozwoli na wprowadzenie mechanizmów automatyzacji kognitywnej i obsługę procesów niemożliwych do objęcia klasycznymi metodami robotyzacji. Będzie się to wiązało ze wzrostem nowych kompetencji – łączenia RPA z elementami sztucznej inteligencji. Szeroka autonomia oznacza samodzielne, samoistne działanie organizacji w wielu obszarach – poprzez głęboką integrację robotyzacji procesów i sztucznej inteligencji bez udziału człowieka, przy zachowaniu funkcji nadzorczych oraz decyzji o znaczeniu strategicznym. Możliwość kontrolowania takiego sytemu przez ludzi stanie się bardziej ograniczona. Czy będzie to dobre rozwiązanie? Nie sposób dziś jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Podobnie jak nie odpowiemy dziś na pytanie, czy będą w pełni bezpiecznie oparte na sztucznej inteligencji pojazdy autonomiczne. Wydaje się, że kluczem do rozwiązania tej kwestii stanie się jednak zakres kontroli nad swoimi procesami i korzystanie we właściwy sposób z funkcji poznawczych algorytmów.

    autor: RSS data: 03.12.2020