• Zasady wdrażania RPA dla liderów

  Ważnym czynnikiem, od którego zależy osiągnięcie sukcesu przy wdrażaniu robotyzacji w firmie jest wiedza jej liderów na temat potencjału oraz możliwości jakie tkwią w umiejętnym wykorzystaniu tej technologii. Aby wiedza ta stała się wyczerpująca, wskazana jest świadomość kilku bardzo istotnych zasad związanych z wdrażaniem RPA. Przypominamy je w skrócie.

  Projekty RPA (nawet oddolne) powinny mieć silne wsparcie najwyższego kierownictwa; od tego uzależniony jest ich długofalowy sukces. Kierownictwo musi m.in. przekazać pracownikom najważniejsze informacje umożliwiające zrozumienie wdrożenia – zrozumienie to stanowi warunek akceptacji podjętych działań.

  Nie jest zalecane uruchamianie przez liderów nietechnicznych programów RPA bez wsparcia CIO. Współpraca liderów linii biznesowej z CIO przyczynia się znacząco do trwałości i jakości podjętych działań, w tym ich bezpieczeństwa, czy pewności w zakresie dysponowania infrastrukturą niezbędną do skalowania wdrażanych botów RPA. Współpraca z CIO służy ustaleniu klarownej wizji i strategii zwiększania wartości organizacji dzięki skalowanej, cyfrowej sile roboczej.

  Jakość realizacji planów skalowania cyfrowych pracowników zależy od jakości współpracy kompetencyjnych, interdyscyplinarnych zespołów – holistyczne podejście do wdrażania robotyzacji zapewnia jej kompleksowe zastosowania. Choć prowadzenie programu RPA przez nietechnicznego lidera jest możliwe, kluczowe jest zaangażowanie IT. Wraz ze skalą i zautomatyzowaniem kompleksowych procesów, pojawia się bowiem ich złożoność – stąd konieczność przyjęcia strategii ją uwzględniającej oraz obejmującej. Rolą zespołów kompetencyjnych jest wspomaganie biznesu i zarządzanie złożonością krajobrazu procesów RPA.

  Dysponując odpowiednimi środkami służącymi opracowywaniu oprogramowania oraz określeniu innych potrzeb związanych z wdrożeniem, można samodzielnie opracować własne rozwiązanie RPA. Rynek dostawców oprogramowania RPA jest konkurencyjny – warto dokładnie przemyśleć decyzję kompilacji przy analizie zakupu wielu narzędzi. Właściwa inwestycja wynika z prawidłowej oceny indywidualnych opcji dopasowania. Do liderów należy decyzja, czy lepiej zacząć od zera i opracować własne, wewnętrzne rozwiązanie, czy skorzystać z narzędzia istniejącego, wielofunkcyjnego.

  autor: RSS data: 27.05.2020