• Zrozum robota – wtedy odniesiecie sukces

  „Wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne. Niektórzy twierdzą, że zrozumienie to jedynie suma wszystkich nieporozumień.”

  Haruki Murakami

  Stuprocentowy poziom wdrożenia robotyzacji jest oczywiście założeniem dobrym, lecz nie zawsze możliwym do realizacji w praktyce. Chcąc zwiększyć jakość wdrożeń robotów, warto myśleć o nich jak o nowo zatrudnionych pracownikach. Każdy nowy członek zespołu, również robot, potrzebuje wsparcia merytorycznego. Nawet po stworzeniu dokładnej specyfikacji, opisu procesu i realizacji wdrożenia, na początku pracy robota mogą pojawiać się sytuacje wymagające jego modyfikacji (np. w przypadku sytuacji niestandardowych).

  Im dokładniej wytłumaczy się robotowi co ma robić, tym lepiej będzie pracował. Roboty, podobnie jak ludzie, powinny mieć własne loginy, dostępy do systemów, być przypisane do odpowiednich polityk bezpieczeństwa. Zespoły RPA, które odnoszą największe sukcesy, rozumieją jak współpracować z robotami, aby jakość wykonywanych przez nie zadań była wysoka i umożliwiała osiągnięcie największych korzyści.

  Odpowiednią skalę osiąga się z odpowiednią strategią. Cele RPA powinny być jasne i konkretne, policzalne, mierzalne oraz określone w czasie (SMART). Istota codziennej, efektywnej pracy polega na koncentracji związanej z realizacją celów głównych, nie zawracaniu sobie głowy tematami mniej istotnymi. Zaangażowanie osób decyzyjnych ułatwia przejście z fazy eksperymentowania do etapu skalowania – eliminując wąskie gardła i umożliwiając uzyskanie odpowiedniego priorytetu dla realizacji projektów. W osiąganiu celów pomaga stworzenie wielofunkcyjnych zespołów, składających się z partnerów biznesowych, IT, ryzyka, operacji oraz HR.

  Spójne i stabilne rozwiązania RPA bazują na jasno ustalonym procesie zarządzania wdrożeniami, wypracowaniu dobrych praktyk, korzystaniu z komponentów wielokrotnego użytku, dobrze opracowanym zarządzaniu zmianami oraz kontroli produkcji. Warto korzystać z technologii, które wydajnie uzupełniają RPA – co umożliwia szybsze efekty wdrażania i stabilniejsze rozwiązania. Udział zaufanych ekspertów sprzyja krótszemu czasowi adaptacji programu RPA oraz wysokiej jakości realizacji celów. Posiadanie przeszkolonych i zdolnych do wdrażania robotyzacji zespołów jest dowodem organizacyjnej dojrzałości. Wzajemne zrozumienie oraz partnerstwo botów RPA i ludzi może bazować m.in. na generowaniu przez pracowników pomysłów związanych z robotyzacją podstawowych, codziennych zawodowych zadań.

  autor: RSS data: 15.07.2020